Ngành kho lạnh 'nóng' dần nhờ bán lẻ thực phẩm sôi động