Donald Trump hành động bất thường, cú đảo chiều chấn động nước Mỹ