Vietcombank nhận giải Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2019 của Finance Asia