Hút thuốc lào trên Rolls-Royce, tài sản vô đối của đại gia Lê Thanh Thản