Ảnh: Cây cổ thụ "xuyên thủng" nhiều nhà dân ở Hà Nội