Mèo phản ứng dữ dội khi chủ nhà lấy chuột nhồi bông