Nhan sắc Mai Davika sau 6 năm đóng 'Tình người duyên ma'