Nadal: 'Thế hệ tôi giàu năng lượng nhờ không có mạng xã hội'