Vai đồng tính đầu tiên của NSƯT Thành Lộc trong sự nghiệp có gì đặc biệt?