Make in Vietnam, người Việt không thua kém ai khả năng sáng tạo