Điều chỉnh quy hoạch TP Hạ Long, khoanh vùng 4 cực hút nhà đầu tư