Quang Rambo, đại ca giang hồ mới bị bắt giữ là ai?