Trở về bất ngờ sau chuyến công tác, tôi đau đớn khi chứng kiến vợ ngoại tình với bạn thân