Kha Ly: 'Chồng an ủi khi tôi chưa có con vì bị u tuyến giáp'