Nhà đầu tư đổ xô mua ‘siêu phẩm’ Sun Grand City New An Thoi