Chốt phương án cầu Cát Lái, đất Nhơn Trạch quay cuồng trong “cơn sốt” mới