Giá chung cư quanh Công ty Rạng Đông giảm thảm hại