Cận cảnh khu đô thị sát Công ty Rạng Đông có 90% người dân rời đi