Khai trương khách sạn Holiday Inn đầu tiên ở Việt Nam