Vẻ đìu hiu, hoang tàn ở khu đô thị “ma” Nhơn Trạch