Bắt người nhớ thông tin thẻ tín dụng của 1.300 khách