Bế cháu nhỏ lên xe, người đàn ông bị cả làng vây đánh