Truy bắt kẻ bịt mặt nổ súng giữa đêm khiến 1 người trọng thương