Sôi sục bảng xếp hạng FIFA: Thái Lan đại thắng, Việt Nam có bật khỏi top 100?