MU khủng hoảng trầm trọng: Yếu nhất 30 năm, Solskjaer khốn khổ lâu dài