Cảnh sát Hong Kong có thể dùng đạn thật đối phó biểu tình