Clip: Lái tàu căng thẳng, phát "sợ" mỗi khi qua phố "cà phê đường tàu"