Rùng mình: Khâu mắt cò, bày la liệt trận địa tận diệt chim trời

Những ngày này, trên khắp cánh đồng quê, nhất là vùng ven biển ở Hà Tĩnh đi đâu cũng bắt gặp cảnh người dân giăng bẫy bắt chim trời.