Cô giáo đánh học sinh lớp 2 lúc đầu chối tội, tăng thời gian đình chỉ lên 45 ngày

Cô giáo đánh học sinh bị phụ huynh lắp camera qua lại lúc đầu chối tội. Nhà trường tăng thời gian đình chỉ giảng dạy lên 45 ngày