Đi bộ trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, một thanh niên bị ô tô tông tử vong