20 tuổi, người tình người mẫu của con Beckham đã đủ 1 tá khiến bố mẹ lo ngại