Trực tiếp trao giải AFF Award 2019: Việt Nam khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á