Đắt gấp đôi bò Mỹ, nạc nọng heo này được lùng mua khắp chợ Hà Thành

Dù giá đắt gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần thịt bò Mỹ, loại thịt nạc nọng lợn (nạc nọng heo) bất ngờ gây sốt, được mọi người lùng mua khắp chợ Hà Thành.