"Yêu râu xanh" chuyên rình mò, hiếp dâm phụ nữ đi làm rẫy một mình