Hốt hoảng phát hiện kỹ sư tin học nằm chết dưới nền gạch phòng tập thể