Barca trước ngã tư đường: Chia tay sớm với Messi lại là điều tốt?