Kết luận thanh tra 9 dự án liên quan Lã Vọng

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra toàn diện các dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội.