Lời chia sẻ cảm xúc của hiệu trưởng trường sư phạm về nghề giáo

“Từ trường làng bước ra thị trấn để học, nếu không có ước mơ gieo vào sau bài giảng của thầy cô, không có những vùng trời xa lạ mà thầy cô mang đến để đi tìm, chắc tôi đã không đi qua được chặng đường có lắm gian nan”.