“Đổi mới sách Đạo đức quan trọng, nhưng giáo viên phải là tấm gương cảm hóa học trò”

“Một trong những điều quan trọng của giáo dục nói chung, đặc biệt với giáo dục phổ thông là sự bình đẳng. Tôi trân quý ngôi trường dám làm một điều là mở vòng tay đón nhận tất cả học sinh, kể cả những em có tính cách đặc biệt”.