Fan nữ "tan chảy" vì chàng quân nhân gây nghẽn mạng Hàn