Ngồi tâm sự với vợ người khác bị kẻ lạ đâm tử vong