Nhà cháy, gia đình bỏng nặng, biết lấy tiền đâu chữa bệnh nuôi con?