Đau đớn chứng kiến con sắp chết do nhiễm trùng sau mổ