Nữ đại gia giàu nhất Việt Nam tiêu tỷ đô như thế nào?