Hàng tấn hoa hồng bị vứt bỏ sau ngày 8/3 ở Sài Gòn