Chim ăn thịt F-22 thêm móng vuốt với tên lửa AIM-9X